24.3 C
شهر مقدس قم
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار سازمان فرهنگی

هیات نظارت برای رصد فعالیت خانه های بازی کودک تعیین شده است

نگهداری کودکان در خانه های بازی موضوعیت ندارد و این مصداق قانونی برای مسئولیت بهزیستی در این زمینه نیست.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم در جلسه عمومی شورای اسلامی شهر قم ، با بیان اینکه پنج مرجع مختلف صدور مجوز برای مجموعه های مربوط به کودکان در شهر وجود دارد گفت: بهزیستی، سازمان تبلیغات، مرکز بهداشت و آموزش و پرورش از جمله ارگان هایی هستند که وظیفه مستقیم پیرامون کودکان دارند.

ابوالقاسم مقیمی افزود: خانه های بازی در شهرهای دیگر به طور کامل توسط شهرداری ها ساماندهی می شوند و افراد متقاضی باید تمام مجوزات لازم را از نهادهای مختلف اخذ کنند.

وی با بیان اینکه هیات نظارت برای نظارت بر خانه های بازی کودک تعیین شده است افزود: پس از صدور مجوز، بازدیدهای دوره ای از این مکان ها انجام می شود و از نظر استانداردهای مختلف این خانه ها مورد ارزیابی مستمر قرار می گیرد.

مقیمی با تاکید بر اینکه در آئین نامه اجرایی خانه های کودک بازی، دستورالعمل های سخت گیرانه ای در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بر اساس این آئین نامه، هر نوع شکایت از خانه های بازی کودکان، منجر به ابطال اعتبار نامه این خانه ها می شود

وی با بیان اینکه بهزیستی مسئول صدور مجوز برای مکان هایی است که کودکان را در اختیار دارند گفت: در خانه های بازی، کودکان نگهداری نمی شوند و این مصداق قانونی برای مسئولیت بهزیستی در این زمینه نیست.