21.7 C
شهر مقدس قم
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

عملیات بهسازی محور آب انبار قاضی توسط سازمان بهسازی شهرداری قم

عملیات بهسازی محور آب انبار قاضی واقع در ۴۵ متری عماریاسر توسط سازمان بهسازی شهرداری قم  

عملیات بهسازی محور آب انبار قاضی واقع در ۴۵ متری عماریاسر توسط سازمان بهسازی شهرداری قم

بهسازی محور آب انباز قاضیبهسازی محور آب انباز قاضیبهسازی محور آب انباز قاضیبهسازی محور آب انباز قاضیبهسازی محور آب انباز قاضیبهسازی محور آب انباز قاضی