13.8 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

هشتمین مراسم قرعه کشی سالانه وآئین تقدیر از همیاران بازیافت سال ۹۷

آئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافتآئین تقدیر از همیاران بازیافت