41 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی شهرداری قم در نیمه شعبان

بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم بازدید مدیران شهری از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان شهرداری قم