۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ستادهای خدمات رسانی نیمه شعبان

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قمبازدید اعضای شورای اسلامی شهر قمبازدید اعضای شورای اسلامی شهر قمبازدید اعضای شورای اسلامی شهر قمبازدید اعضای شورای اسلامی شهر قمبازدید اعضای شورای اسلامی شهر قمبازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم