23.6 C
شهر مقدس قم
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

آماده سازی ستادهای خدمات رسانی شهرداری قم جهت استقبال از زائرین و مسافرین نیمه شعبان

آماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبان