16.9 C
شهر مقدس قم
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

آماده سازی ستادهای خدمات رسانی شهرداری قم جهت استقبال از زائرین و مسافرین نیمه شعبان

آماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبانآماده سازی نیمه شعبان