19.7 C
شهر مقدس قم
۳ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
برنامه ریزی و منابع انسانی

نظام مدیریت راهبردی شهرداری قم بیانگر حاکمیت تفکر یکپارچه در برنامه های راهبردی است

ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم نظام مدیریت راهبردی شهرداری قم را بیانگر حاکمیت تفکر یکپارچه در تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه های راهبردی برشمرد.

در جلسه مشترک با حضور رییس و معاونین سازمان مدیریت برنامه ریزی استان، معاون و مدیران حوزه برنامه ریزی شهرداری قم،نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی شهرداری قم و اقدامات صورت گرفته در خصوص تدوین و اجرایی شدن آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محسن رنجبر معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با تبیین نگرش راهبردی حاکم بر مدیریت شهری، فعالیت های صورت گرفته در راستای استقرار نظام مدیریت راهبردی در شهرداری قم و نتایج حاصل از آن را تشریح نمود.

وی عنوان داشت: امروز نظام بودجه ریزی شهرداری قم مبتنی بر اسناد راهبردی شهر شکل گرفته و می توان پیوند میان تمام پروژه های شهری را با چشم انداز شهر قم در افق ۱۴۱۴به روشنی در آن مشاهده نمود.

رنجبر افزود: تحقق جایگاه پر اهمیت شهر قم نیازمند تدوین و اجرایی ساختن برنامه های مدون متعددی در حوزه های مختلف است و سند چشم انداز شهر قم ۱۴۱۴ و برنامه قم۱۴۰۰ با اجرای اقدامات تطبیقی و پایش مستمر یکی از مهم ترین تدابیر حرکت در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی در شهر قم خواهد بود.

 در ادامه این جلسه رضاخانی مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری اهداف، راهبردها و سیاست های برنامه راهبردی شهرداری را تبیین و توضیحاتی در خصوص اجرای سیستم های کنترل پروژه ، ارزیابی عملکرد و سیستم بازخورد استراتژیک شهرداری ارائه نمود.

دکتر نور بخش رئیس سازمان مدیریت استان قم در این جلسه ضمن تمجید از دستاوردهای حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری قم استقرار نظام مدیریت راهبردی شهرداری قم را بیانگر یک سیستم یکپارچه در تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه راهبردی دانست.

وی افزود: دستاوردهای ارائه شده در این جلسه فراتر از انتظارات اینجانب بود. لکن تدوین چنین نظام منسجمی در حوزه برنامه ریزی راهبردی یکی از ابزارهای ضروری برای مدیریت هر کلانشهر از جمله شهر قم با خصوصیات و ویژگی منحصر به فرد است.