16.9 C
شهر مقدس قم
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

دیدار شهردار و مدیران شهرداری قم با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)

دیدار شهردار قم با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)دیدار شهردار قم با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)دیدار شهردار قم با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)دیدار شهردار قم با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)دیدار شهردار قم با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)دیدار شهردار قم با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)دیدار شهردار قم با فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)