10.8 C
شهر مقدس قم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

پاکسازی رودخانه از گل‌ و لای توسط نیروهای شهرداری قم

پاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائرپاکسازی بلوار زائر