32.6 C
شهر مقدس قم
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار شهردار

ایستگاه‌های متعددی در داخل و خارج از شهر وضعیت آبگرفتگی و سیلاب را کنترل و مدیریت می‌کنند

شهردار قم با اشاره به تدابیر انجام‌گرفته در بارندگی دو روز گذشته در شهر گفت: ازنظر اسکان مسافران نوروزی در بوستان‌های قم مشکلی وجود نداشته و تمام این افراد به مکان‌های مسقف جابه‌جا منتقل‌شده‌اند

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه مدیریت بحران که در سالن جلسات مدیریت بحران برگزار شد، اظهار داشت: در داخل شهر قم معضل خاصی احساس نمی‌شود.

وی با اشاره به رصد مستمر ورودی آب‌های ورودی به شهر قم افزود: ایستگاه‌های متعددی در داخل و خارج از شهر وضعیت آب‌گرفتگی و سیلاب را کنترل و مدیریت می‌کنند.

شهردار قم با آب‌گرفتگی چند روز قبل تونل غدیر و ایجاد گره‌های ترافیکی در محدوده بلوار عمار یاسر گریزی زد و خاطرنشان کرد: مشکل آب‌گرفتگی تونل غدیر با مدیریت به‌موقع کاملاً برطرف شده است.

سقائیان نژاد با اشاره به معضل فرونشست محور جعفریه تأکید کرد: ابتدای ورودی جعفریه از سمت قم در حال حاضر در وضعیت وخیمی قرار داشته و با ورود دادستان استان مشکل آن در روزهای آینده برطرف می‌شود.

وی با تأکید بر انتقال تمام مسافران نوروزی قم به مکان‌های مسقف عنوان کرد: از نظر اسکان مسافران نوروزی در بوستان‌های قم مشکلی وجود نداشته و تمام این افراد به مکان‌های مسقف جابه‌جا منتقل‌شده‌اند.

شهردار قم با انتقاد از برخی سخنان غیر کارشناسی مسئولان ارشد استانی ابراز کرد: در قسمت پارکینگ شمالی زائر صرفاً تجهیزات و خودروهای سنگین شهرداری مستقر بوده و هیچ‌گونه خودروی سواری در آن پارک نشده است.

سقائیان نژاد ادامه داد: نشست آسفالت لاین رفت جاده جعفریه مهم‌ترین مشکل این محور است. این محور خارج از محدوده شهری قرار داشته و در حوزه اختیارات این نهاد نیست اما با این‌ وجود شهرداری تمام امکانات خود را برای بهبود وضعیت انجام داده است.

وی با اشاره به راهکارهای عدم تکرار فرونشست و انسداد محور جعفریه اضافه کرد: هدایت آب به‌وسیله کانال بتنی به سمت آب راه‌های اصلی و ایجاد آبراهه‌های مناسب راهکارهای اصلی برای عدم تکرار فرو نشست جاده در این محور مهم است.

شهردار قم گریزی نیز به آب‌گرفتگی و معضلات زیرساختی بوستان جوان زد و ابراز کرد: عدم وجود کانال و شیب زیاد جاده دو عامل مهم در ایجاد مشکلات اخیر در بوستان جوان بوده است.