28.3 C
شهر مقدس قم
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

بازدید شهردار قم از ستاد منطقه یک در بلوار زائر،ورودی جاده جعفریه،ایستگاه آتش‌نشانی و سامانه ۱۳۷

بازدید از ستاد منطقه یک بلوار زائربازدید شهردار قم از ورودی جعفریهبازدید شهردار قم از ورودی جعفریهبازدید شهردار قم از ورودی جعفریهبازدید از ایستگاه آتش‌نشانیبازدید از ایستگاه آتش‌نشانیبازدید از ایستگاه آتش‌نشانیبازدید از ایستگاه آتش‌نشانیبازدید از سامانه ۱۳۷ بازدید از سامانه ۱۳۷ بازدید از سامانه ۱۳۷ بازدید از سامانه ۱۳۷