14.3 C
شهر مقدس قم
۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

خدمات رسانی جایگاه‌های سوخت CNG سازمان میادین شهرداری قم به زائرین و مسافرین نوروزی

جایگاه سوخت سی ان جیجایگاه سوخت سی ان جیجایگاه سوخت سی ان جیجایگاه سوخت سی ان جیجایگاه سوخت سی ان جیجایگاه سوخت سی ان جیجایگاه سوخت سی ان جی