23.6 C
شهر مقدس قم
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

اقدامات شهرداری منطقه هفت در راستای جلوگیری از پس زدن آب به سطح بلوار زائر

خدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائرخدمات رسانی در سیلاب بلوار زائر