لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=19512 ناریخ خبر: ۶ فروردین ۱۳۹۸

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی،استاندار و مدیران شهرداری قم از محل اسکان زائرین و مسیر سیلاب رودخانه

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامی