۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی،استاندار و مدیران شهرداری قم از محل اسکان زائرین و مسیر سیلاب رودخانه

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید رئیس مجلس شورای اسلامی