20.7 C
شهر مقدس قم
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

اقدامات شهرداری قم در رفع آبگرفتگی معابر و حضور میدانی شهردار قم

رفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگیرفع آبگرفتگی