12.4 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

گزارش دوم:بازدید اعضای شورای شهر از ستادهای خدمات رسانی شهرداری قم

بازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورابازدید شورا