23.6 C
شهر مقدس قم
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ستادها و استراحتگاه های نوروزی شهرداری قم

بازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادهابازدید اعضای شورا از ستادها