35 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار منطقه 2

پیگیری و سرکشی مستمر از پروژه های عمرانی توسط شهردار منطقه دو قم

شهردار منطقه دو قم به صورت روزانه از پروژه های عمرانی درحال اجرا این منطقه بازدید بعمل می آورد.

رضا رحیمی در بازدید های میدانی ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرداری منطقه دو از نزدیک در جریان روند پیشرفت اجرایی این طرح ها قرار می گیرد.

در این بین پروژه آیت الله طباطبایی یکی از مهمترین پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه دو است که شهردار منطقه به صورت روزانه به آن پروژه سرکشی نموده و از نزدیک روند اجرای این پروژه را زیر نظر قرار می دهد.

شهردار منطقه دو قم انجام بازدیدهای میدانی را زمینه ساز اجرای کمی و کیفی پروژه های عمرانی عنوان کرد و افزود: استمرار این بازدیدها موجب شناخت هر چه بیشتر مدیران اجرایی با مشکلات روزمره و برنامه ریزی و تسریع در جهت رفع آنها خواهد شد.

رحیمی ادامه داد: حضور مستمر در محل اجرای پروژه ها موجب تسریع در روند اجرایی آنها می شود و اهتمام هر چه بیشتر مسئولان در واحد های مختلف منطقه را در انجام امور محوله به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: با تدابیر صورت گرفته در جهت توسعه متوازن منابع و با برنامه ریزی های صورت گرفته که با بازدیدهای میدانی توام بوده، امیدواریم بتوانیم رضایت و اعتماد شهروندان گرامی را جلب کنیم.