31.4 C
شهر مقدس قم
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
گزارش تصویری

بازدید دکتر محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی از محدوده شهرداری منطقه دو

بازدید معاون وزیر راهبازدید معاون وزیر راهبازدید معاون وزیر راهبازدید معاون وزیر راهبازدید معاون وزیر راهبازدید معاون وزیر راهبازدید معاون وزیر راهبازدید معاون وزیر راهبازدید معاون وزیر راه