۸ بهمن ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان توسعه و عمران

اعتبارات سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در سال ۱۳۹۸ تصویب شد

بودجه پیشنهادی ۲ هزار میلیارد ریالی سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در سال آینده در جلسه ای به ریاست استاندار قم تصویب شد.

استاندار قم با بیان اهمیت تعامل و هم افزایی بین مدیریت استان و مدیریت شهری قم، گفت: توجه به روح قانون و هم پوشانی برنامه ها در کنار انجام وظایف هر بخش راهکاری عملی در توسعه قم است.
بهرام سرمست، به رابطه متقابل و مناسب استانداری و شهرداری قم در بخش های مختلف اشاره و تصریح کرد: برنامه ریزی های مختلف در بخش اجرایی و مدیریت شهری به گونه ای باشد که ضمن اطلاع از افق های چشم انداز طرفین، از اتلاف انرژی پیشگیری و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف صورت گیرد.
وی سازمان توسعه و عمران را موتور متحرکه طرح های عمرانی قم دانست و ادامه داد: فعالیت ها و عملکرد این سازمان در زمینه تهیه تجهیزات و فرآیند های لجستیکی و نیز تولید مصالحی چون آسفالت، جدول و بتن، کاری ارزشمند و بازوی مهمی در پیشبرد برنامه های عمرانی مدیریت شهری است