لینک خبر: https://www.qom.ir/?p=17759 ناریخ خبر: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

بوستان نجمه

آئین بازگشایی بوستان بانوان حضرت نجمه

بوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمهبوستان نجمه