33.3 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
خدمات شهری

تفکیک زباله از مبدا در قم ۱۰ درصد افزایش یافت

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش تفکیک زباله از مبدا گفت: با فرهنگ سازی صورت گرفته در این زمینه تفکیک از مبدا در شهر قم در سالجاری به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

سید امیرسامع با اعلام این خبر افزود: هم اکنون ۴۳ غرفه بازیافت تفکیک از مبدا در سطح قم فعال است و به زودی ۳ ایستگاه دیگر نیز به آنها اضافه می شود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر بیش از ۱۵۰ خودروی تفکیک پسماند در شهر فعال است، افزود: فعالیت تمام خودروهای تفکیک زباله از طریق بخش خصوصی انجام می گیرد که ساماندهی آنها مورد تاکید است.

سامع با انتقاد از محقق نشدن بودجه لازم برای ایجاد زباله سوز در این شهر ادامه داد: در سالجاری، ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زباله سوز پیش بینی شده بود که متاسفانه رقمی از این بودجه تحقق نیافت.

وی با تاکید بر اینکه باید سیستم دفع سطحی از شهر قم حذف شود اظهار داشت: رویکرد شهرداری قم، استفاده از زباله برای تولید انرژی و دفع بهداشتی و اصولی تر زباله است که در این راستا تجهیزات نوینی برای دفع زباله ها به صورت اصولی تر در سایت البرز فراهم شده است.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از ابتدای سال ۹۸ تحولی مهم در دفع پسماند شهر قم اتفاق خواهد افتاد.