31.2 C
شهر مقدس قم
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر نوروزی شهرداری قم

جلسه ستاد نوروزیجلسه ستاد نوروزیجلسه ستاد نوروزیجلسه ستاد نوروزیجلسه ستاد نوروزیجلسه ستاد نوروزیجلسه ستاد نوروزی