34.1 C
شهر مقدس قم
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان مدیریت پسماند

برگزاری اردوهای آموزشی فرهنگی ویژه دانش آموزان در بوستان بازیافت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از برگزاری اردوهای آموزشی فرهنگی ویژه دانش آموزان در بوستان بازیافت خبر داد .

سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اینکه کودکان دارای قابلیت های زیادی هستند و بازی ها، نقش مهمی در شکوفایی این قابلیت ها دارند، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد با استفاده از بازی و روش های کاربردی مفاهیم مدیریت پسماند را به کودکان منتقل نماید.

وی با بیان اینکه با استفاده از بازی نه تنها مفاهیم جدید بلکه ارزش های اساسی زندگی در ذهن کودکان نقش می بندد، گفت: سازمان مدیریت پسماند با توجه به رسالت خود جهت آگاه سازی و دانش افزایی نسبت به ارائه مفاهیم آموزشی به دانش آموزان توسط  اشکال مختلف در سنوات گذشته اقدام کرده است تا این قشر تاثیرگذار با مسائل مرتبط با مفاهیم مدیریت پسماند آشنا شوند و در زندگی خود جامه عمل بپوشانند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم تصریح کرد: اردوهای آموزشی فرهنگی سازمان مدیریت پسماند در بوستان فدک (بوستان بازیافت) با حضور دانش آموزان نواحی مختلف آموزشی برگزار می شود و دانش آموزان با استفاده از روش های کاربردی و بازی با مسائلی چون انواع پسماند خشک و تر و جز ویژه، کم حجم سازی، اهمیت تفکیک پسماندها و فعالیت غرفه ها و ناوگان جمع آوری پسماند خشک آشنا می شوند .

میرابراهیمی با اشاره به اینکه آموختن باید برای کودکان تبدیل به یک سرگرمی شود نه یک وظیفه دشوار ، عنوان کرد: دانش آموزان در ساعات حضور در بوستان، در کنار بازی از آموزش های مفهومی بهره مند می شوند .