13.8 C
شهر مقدس قم
۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

بازدید معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم از استراحتگاه های فدک و امام رضا

بازدید میدانی معاون خدمات شهری و مدیران شهرداری قم از استراحتگاه های فدک و امام رضا جهت استقبال از زائران نوروزی در مناطق دو و سه شهر قم

بازدید میدانی معاون خدمات شهری و مدیران شهرداری قم از استراحتگاه های فدک و امام رضا جهت استقبال از زائران نوروزی در مناطق دو و سه شهر قم

طرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهارطرح استقبال از بهار