28.8 C
شهر مقدس قم
۵ خرداد ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

بازدید جناب آقای دکتر امیرآبادی نماینده محترم قم در مجلس شورای اسلامی از پروژه های شهری

بازدید نماینده قم از پروژه هابازدید نماینده قم از پروژه هابازدید نماینده قم از پروژه هابازدید نماینده قم از پروژه هابازدید نماینده قم از پروژه هابازدید نماینده قم از پروژه هابازدید نماینده قم از پروژه ها