36.4 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
برنامه ریزی و منابع انسانی

بودجه جاری شهرداری در اصلاحیه افزایش نیافته است

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار قم گفت: اینکه در سال ۹۷ با توجه به افزایش چشم‌گیر هزینه‌ها، با سیاست انقباضی و افزایش بهره‌وری مدیریت شهری هیچ‌گونه افزایشی در بودجه جاری اتفاق نیفتاد.

به گزارش شهرنیوز، محسن رنجبر با تاکید بر اینکه در سال ۹۷ با توجه به افزایش چشم‌گیر هزینه‌ها، با سیاست انقباضی و افزایش بهره‌وری مدیریت شهری هیچ‌گونه افزایشی در بودجه جاری اتفاق نیفتاد، اظهار کرد: با وجود اصلاح بودجه و افزایش آن رقم بودجه جاری همچنان مطابق بودجه پیشنهادی است.

رنجبر با بیان اینکه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ عددی بالغ بر هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان بود، گفت: ۳۹۳ میلیارد تومان از این بودجه، جاری بود که در اصلاح که بودجه به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت این عدد ثابت باقی ماند.

وی با بیان اینکه سیاست مدیریت شهری طی سال‌های اخیر بر این بوده که از وام استفاده نشود و با مدیریت بهینه و بهره‌وری شاهد افزایش بودجه جاری نباشیم، اظهار کرد: اگرچه در بودجه سال‌های قبل استفاده از وام پیش‌بینی شده اما اجازه این کار از سوی شهردار داده نمی‌شد.

رنجبر با بیان اینکه در بودجه ۹۸ نیز پیشنهاد استفاده از وام هم شده است، خاطرنشان کرد: اگر پیشنهاد در مرحله اجرایی قرار گیرد در آن زمان بررسی گزینه‌های بانکی و مبلغ مورد استفاده را در دستور کار قرار خواهیم داد.