8.7 C
شهر مقدس قم
۳۰ بهمن ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

خدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

خدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهراخدمات رسانی شهرداری قم در روز شهادت حضرت زهرا