توزیع بیش از ۱۵ هزار تن آسفالت در منطقه هشت

به گزارش شهرنیوز، ابوالفضل مستقیمی بابیان اینکه زمین های پردیسان دولتی است، گفت: از سال ۸۹ شهرداری در این منطقه مستقر شده و خدمات ارائه می‌کند.
وی با بیان اینکه این منطقه بسیار وسیع بوده و هزار و ۵۷۰ هکتار وسعت شهر و شهرک بوده است افزود: هزار هکتار محدوده دانشگاهی هم به آن اضافه شده است.
مستقیمی سهمیه آسفالت منطقه را ۸ هزار تن دانست و گفت: با توجه به اینکه این حجم آسفالت برای منطقه کم بود آن را دو برابر کردیم تا بتوانیم بخشی از نیازهای منطقه را رفع سازیم.
وی اذعان کرد: خیابان فدائیان اسلام از ابتدای بلوار بروجردی تا ابتدای بلوار امام علی در یک لاین آسفالت توزیع شده و کمپ غدیر هم توزیع آسفالت صورت گرفته و ۴ هزار تن نیز برای لکه‌گیری معابر اختصاص یافته که در حال انجام است.