32.2 C
شهر مقدس قم
۵ خرداد ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
گزارش تصویری

بازدید مسئولین روابط عمومی مناطق هشتگانه و سازمان های شهرداری قم از نمایشگاه شکوه چهل ساله

بازدید روابط عمومی ها از نمایشگاهبازدید روابط عمومی ها از نمایشگاهبازدید روابط عمومی ها از نمایشگاهبازدید روابط عمومی ها از نمایشگاهبازدید روابط عمومی ها از نمایشگاهبازدید روابط عمومی ها از نمایشگاهبازدید روابط عمومی ها از نمایشگاهبازدید روابط عمومی ها از نمایشگاهبازدید روابط عمومی ها از نمایشگاه