33.3 C
شهر مقدس قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
برنامه ریزی و منابع انسانی

تمام ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری ماهیانه رصد و کنترل می‌شود

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار قم گفت: ماهیانه در شهرداری نزدیک به ۸۰۰ ردیف بودجه را به صورت ردیف به ردیف کنترل می‌کنیم.

به گزارش شهرنیوز، محسن رنجبر با بیان اینکه امکان هزینه‌کرد هر ردیف بودجه در بخش دیگر تقریبا از لحاظ اداری غیرممکن است، اظهار کرد: نهادهای نظارتی ردیف‌های بودجه پس از تامین اعتبار را رصد می‌کنند و ماهیانه در شهرداری نزدیک به ۸۰۰ ردیف بودجه را به صورت ردیف به ردیف کنترل می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه رصد اطلاعات بودجه با مستندات صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: شورا هم هر سه ماه یکبار گزارش بودجه را دریافت می‌کند و شرایط به گونه‌ای نیست که امکان تغییر محل هزینه‌کرد باشد.

معاون شهردار قم اذعان کرد: البته در اصلاح بودجه زمانی که بررسی می‌شود جایی مشخص می‌شود که ردیفی امکان اجرا ندارد و پیشنهاد ارائه می‌شود که این ردیف یا حذف شده یا تبدیل یافته یا تغییر یابد و بررسی انجام شده و اگر در بررسی‌ها در شورا به نتیجه برسیم این تغییرات تصویب می‌شود.