34.1 C
شهر مقدس قم
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
برنامه ریزی و منابع انسانی

افزایش عوارض با توجه به شرایط اقتصادی مردم انجام می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌ انسانی شهردار قم گفت: در قانون اختیاراتی برای افزایش عوارض وجود دارد که این اختیارات با توجه به شرایط اقتصادی سنجیده شده و پیشنهاداتی به شورا داده شده و شورا با اقتضائاتی که در نظر دارد آنها را کنترل می‌کند.

به گزارش شهرنیوز، محسن رنجبر با بیان اینکه شهرداری‌ها در دل و از دل مردم هستندT اظهار کرد: از زمانی که شوراهای شهر با تمام فراز و فرودها تشکیل شده استT تنها ارگانی است که کاملا به صورت دموکراتیک نمایندگانی از سوی مردم انتخاب شده و آنها شهردار را انتخاب می‌کنند و اگر قرار باشد عوارضی افزایش یابد باید بخشی از بدنه مردم آن را تایید کنند.

معاون شهردار قم با تاکید بر اینکه شهرداری از مردم جدا نیست، تصریح کرد: دست شهرداری برای اداره شهر در جیب مردم است و تمام اموال شهرداری نیز با نظارت نمایندگان مردم برای مردم است.

وی اضافه کرد: ما همه خانواده‌ای هستیم که تلاش می‌کنیم کیفیت زندگی را برای مردم افزایش دهیم و این سرمایه امانتی است که باید به درستی به آیندگان تحویل دهیم.

رنجبر با بیان اینکه در هر خانه‌ای برای رشد، پیشرفت و تامین کیفیت لازم زندگی باید تلاش برای کسب درآمد شود، خاطرنشان کرد: برای تامین این درآمد باید همه شریک باشند و تلاش می‌شود در عوارض گذاری خصوصا با توجه به حضور نهاد شورا نقطه‌ نظرات مردم لحاظ شود؛ در قانون اختیاراتی برای افزایش عوارض وجود دارد که این اختیارات با توجه به شرایط اقتصادی سنجیده شده و پیشنهاداتی به شورا داده شده و شورا با اقتضائاتی که در نظر دارد آنها را کنترل می‌کند.