21.7 C
شهر مقدس قم
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

مراسم افتتاحیه طرح همیاران بازیافت ویژه دانش‌آموزان

۱۳۹۷-۱۰-۲۴-۰۴۱۳۹۷-۱۰-۲۴-۰۵۱۳۹۷-۱۰-۲۴-۰۶۱۳۹۷-۱۰-۲۴-۰۷۱۳۹۷-۱۰-۲۴-۰۳۱۳۹۷-۱۰-۲۴-۰۱۱۳۹۷-۱۰-۲۴-۰۲