37.9 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
اخبار سازمان پارک‌ها

قم در معرض ۱۰۵ هزار هکتار کانون گرد و غبار قرار دارد/پخش سیلاب در کانون های گرد و غبار برای ایجاد پوشش سبز

عضو شورای سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: شهر قم به نوعی در محلی واقع شده که بیش از ۱۰۵ هزار هکتار کانون گرد و غبار در جهات مختلف شهر وجود دارد.

به گزارش شهرنیوز، سیدمحمدتقی سجادی با بیان اینکه شهر قم به نوعی در محلی واقع شده که بیش از ۱۰۵ هزار هکتار کانون گرد و غبار در جهات مختلف شهر وجود دارد، اظهار کرد: عمده بادهای غالب در نیمه دوم سال غربی شرقی است و تاثیرات این کانون ها در شهر محسوس است.
وی با بیان اینکه تاثیرات کانون های تولید گرد و غبار راهی ندارد تا توسعه عرصه های سبز صورت گیرد، گفت:‌ وقتی صحبت از ۱۰۵ هزار هکتار کانون تولید گرد و غبار می شود اینجاست که باید بخشی با اجرای برنامه های کنترل فضای سبز کنترل شود که این کار امکان پذیر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تصریح کرد: اگر شرایطی داشته باشیم که در بخشی از این عرصه های بیابانی یک یا دو نوبت پخش سیلاب داشته باشیم می توانیم به مرحله ای برسیم که بدون ورود ما به عرصه خود طبیعت احیای عرصه سبز و بازیابی پوشش داشته باشد.
وی گفت: با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بزرگترین پخش سیلاب کشور در مساحتی بالغ بر ۳۵ هزار هکتار در شمال شرق قم از دبی سیلابی رودخانه شور برای توسعه پوشش سبز در کانون تولید گرد و غبار در دشت مسیله قم در حال برنامه ریزی است که اگر این اتفاق بیفتد در عرصه ای بالغ بر ۳۰ هزار هکتار ایجاد فضای سبز جنگلی صورت خواهد گرفت و کانون های تولید گرد و غبار به حداقل خواهد رسید.