37.9 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
ستاد تخلفات شهری

توجه به نیازسنجی منطقه ای در تدوین راهبردهای رفع تخلفات شهری

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم گفت: در حوزه پیشگیری و رفع تخلفات شهری برنامه‌ها و اقدامات راهبردی ویژه ای بر اساس نیازسنجی منطقه‌ای پیش بینی و براساس زمان‌بندی تعیین شده و با رعایت اصول و ضوابط اولویت‌ها تبیین و اجرایی شد.

به گزارش شهر نیوز، احمدرضا شفیعی با اشاره اینکه به تغییراتی که در مجموعه مدیریت شهری شهرداری کلانشهر قم صورت پذیرفت، تصریح کرد: تیم جدید با نگاهی مبتنی بر قانون محوری و اخلاق مداری با تدابیر و سیاست‌های راهبردی که در عرصه مدیریت شهری اتخاذ شد و با شناسایی آسیب‌ها و بررسی راهکارها شیوه‌های صحیح اجرایی همزمان با ایجاد زیرساختهای حمایتی درون و برون سازمانی توسط رأس هرم مدیریت شهری، سیاست‌های اجرایی و کاربردی جدیدی در زمینه‌های مختلف شهری از جمله خدمات شهری و تخلفات شهری تهیه و تدوین و ابلاغ کردند.
وی با بیان اینکه با توجه به وضع موجود، برنامه‌ها و اقدامات راهبردی ویژه ای بر اساس نیازسنجی منطقه ای ایجاد و بر اساس زمان‌بندی تعیین شده و با رعایت اصول و ضوابط اولویت‌ها تبیین و اجرایی شد، خاطرنشان کرد: بخشی از این اولویت‌ها ایجاد زیرساخت‌های مناسب و اجرایی با تلاش در راستای رفع موانع تحقق اهداف عالیه سازمان، ایجاد تعاملات برون سازمانی بخصوص در بخش قضایی و انتظامی که به منظور پرکردن برخی از خلاء های قانونی در برخورد با متخلفین شهری صورت گرفت.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم اضافه کرد: اصلاح فرآیندها و تغییر در ساختار و چارت سازمانی در راستای ارتقاء سطح بهره وری، تبیین شاخص‌های راهبردی در کلیه مجموعه‌های مدیریت شهری در جهت بهره برداری بهینه اعتبارات و امکانات و گسترش افق‌های ویژه مدیریتی در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های شهری شهرداری کلانشهر قم از اقدامات انجام شده در این زمینه بود.