23.8 C
شهر مقدس قم
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
پروژه های انجام شده

پروژه جایگاه های سوخت رسان کوچک

نام پروژه:

  • پروژه جایگاه های سوخت رسان کوچک

موقعیت :

  • مناطق شهری

متراژ زمین :

  • ابعاد ۶*۲۲

زیربنا :

نوع قرارداد :

  • BOT

آورده شهرداری :

میزان سرمایه گذاری :

مدت اجرا :

  • ۱۱ ماه