25.8 C
شهر مقدس قم
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ورود / عضویت
اخبار دانشگاه علمی و کاربردی

گسترش سواد آموزی عامل کاهش آسیب های اجتماعی کشور

شماری از کارشناسان مباحث فرهنگی در میزگرد ایرنا مرکز قم با عنوان «اهمیت نهضت سواد آموزی در نظام جمهوری اسلامی» گفتند: بی سوادی برای جامعه اسلامی خطر آفرین است و از همین رو نهضت سواد آموزی علاوه بر دانش افزایی مردم، نقش مهمی در مسیر کاهش و مقابله با آسیب های اجتماعی کشور دارد.

در این میزگرد مصطفی ملایی یکی از استادان دانشگاه گفت: اگر بخواهیم سطح بلوغ یک جامعه را بسنجیم، باید وضعیت سواد آموزی و جایگاه دانش در آن جامعه را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که آمار بالای باسوادی در یک جامعه نشان دهنده اهمیت عقلانیت و تفکر در میان مردمان آن است.
وی ادامه داد: به هر اندازه که سطح علمی مردم یک جامعه افزایش یابد، نبوغ فکری آنان بیشتر هویدا می شود و این مساله نقش اساسی در فرآیند پیشرفت ملت ها دارد.
ملایی بیان کرد: سواد آموزی همچنین موجب توانمندسازی افراد برای حضور فعال در عرصه های اجتماعی و اقتصادی می شود و این مساله عامل مهمی برای موفقیت سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: توجه به اقتصاد علم محور، یکی از مهمترین شاخص های رشد جوامع بشری به حساب می آید و در این میان کشورهایی که نرخ باسوادی بالایی دارند از جایگاه بهتری برای تحقق سیاست های اقتصادی خود برخوردارند.
تشکیل نهضت سواد آموزی بنیادی ترین فعالیت آموزشی کشور
ملایی گفت: افزایش نرخ باسوادی در کشور توسط نهضت سواد آموزی یکی از بنیادین ترین فعالیت های علمی آموزشی کشور پس از استقرار نظام اسلامی است که کاهش فقر دانشی جامعه در سطوح مختلف را دنبال می کند.
وی افزود: با توجه به رشد روز افزون علم و فناوری در جهان، اگر نهضت سواد آموزی در ایران تشکیل نمی شد، فقر علمی شدیدی در کشور به وجود می آمد که می توانست بحران های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری را ایجاد کند.
وی ادامه داد: نهضت سواد آموزی با حرکت جهادی تلاش کرد تا شکاف موجود در عرصه تحصیل دانش برطرف و عدالت علمی در سراسر کشور ایجاد شود و در این زمینه از ظرفیت های مردمی به بهترین شکل بهره برد.
این فعال فرهنگی گفت: اگر بخواهیم هر برنامه و الگویی را در کشور پیاده کنیم، ابتدا نیاز است که افراد جامعه نسبت به موضوع آن آشنا و توانمند باشند و گسترش سواد یکی از کلیدی ترین پیش نیازها در این مساله است، چرا که اگر سطح بی سوادی افراد در جامعه ای بالا باشد، آنها نمی توانند با برنامه های پیشنهادی همراهی کنند و راهبردهای تعیین شده به شکست می انجامد.
وی افزود: در مساله نهضت سواد آموزی، اقشار مختلف مردم با روحیه فداکارانه وارد میدان شدند تا بی سوادی در کشور به خصوص در مناطق محروم ریشه کن شود.
لزوم استفاده از جدیدترین روش های آموزشی در نهضت سواد آموزی
وی ادامه داد: نهضت سواد آموزی علاوه بر این که برای افزایش سطح علمی جامعه تلاش می کند، وظیفه مهم دیگری نیز برعهده دارد و آن مهارت آموزی و آموزش مسائلی است که افراد برای داشتن یک زندگی سالم به آن نیاز دارند.
ملایی گفت: امروز در دنیا از شیوه های نوین آموزشی برای انتقال سریع مباحث به علم آموزان استفاده می شود تا آنان بتوانند سریع تر آموخته و مهارت های خود را به کار گیرند و این موضوعی است که باید در فرآیند آموزشی نهضت سواد آموزی ما نیز مورد توجه باشد.
وی افزود: اکنون سرعت انتقال مفاهیم علمی خود به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی سطح پیشرفت جوامع در نظر گرفته می شود که توجه به آن در حوزه نهضت سواد آموزی می تواند موجب شکل گیری انقلاب آموزشی در کشور باشد.
وی ادامه داد: همچنین نهضت سواد آموزی با حضور در عرصه های نوین علمی و فناوری می تواند در زمینه آموزش مهارت های مورد نیاز مردم در بحث سواد رسانه ای، سواد فرهنگی و اجتماعی نیز نقش آفرینی لازم را داشته باشد.