33.3 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
بارچی چی

راه بندون

من نَمی دونم این صولته باز معلوم نی بارچی چی کف خیابون وایسیده داره قَنبید سَق می زنه. خب می خوای چیز میز بخری بزن کنار چرا راه بندون می کنی؟ هان؟ بیبینین واس مال خاطر یه قَنبید چه راه بندونی کرده؟ آخ آخ برین بیبینین.
راه بندون، روایتی است که شخصیت اصلی مجموعه طنز بارچی چی: جناب صولت خان، برای عبور از ترافیک ناشی از توقف خودروها برای خرید از وانت های دستفروشان، از سپر آهنی استفاده می کند ولی خود او با توقف برای خرید قنبیت دار فانی را وداع می گوید.
پیام این قسمت :”شهروندان عزیز: خرید از ماشین های دست فروش باعث ایجاد سد معبر و متضرر شدن صاحبان مشاغل رسمی می گردد”

مجموعه انیمیشن طنز بارچیچی به سفارش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم با هدف ترویج فرهنگ شهری و با شعار “از خودمان شروع کنیم” تولید و منتشر می شود. امید است که این حرکت، گامی موثر در راستای اعتلای فرهنگ شهری و بهبود معیشت و زیباسازی شهر باشد. این مجموعه طنز با موضوعات مختلف فرهنگی با لهجه شیرین قمی و الفاظ و اصطلاحات مردم قم توسط استودیو انیمیشن عصرانه تولید شده است.