20.2 C
شهر مقدس قم
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ورود / عضویت
گزارش تصویری

عملیات اجرایی پروژه باغ پرندگان در قم

۱۳۹۷۰۹۲۷۰۱۱۳۹۷۰۹۲۷۰۸۱۳۹۷۰۹۲۷۰۷۱۳۹۷۰۹۲۷۰۶۱۳۹۷۰۹۲۷۰۵۱۳۹۷۰۹۲۷۰۴۱۳۹۷۰۹۲۷۰۳۱۳۹۷۰۹۲۷۰۲