32.2 C
شهر مقدس قم
۵ خرداد ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Image default
دسته‌بندی نشده گزارش تصویری

نشست رسانه ای معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

نشست رسانه ای دکتر ذاکریان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در ۲۵ آذرماه به مناسبت روز حمل و نقل ساعت ۹ صبح

نشست رسانه ای دکتر ذاکریان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در ۲۵ آذرماه به مناسبت روز حمل و نقل

ساعت ۹ صبح

۱۳۹۷۰۹۲۵۰۳۱۳۹۷۰۹۲۵۰۳۱۳۹۷۰۹۲۵۰۳۱۳۹۷۰۹۲۵۰۳۱۳۹۷۰۹۲۵۰۳۱۳۹۷۰۹۲۵۰۳۱۳۹۷۰۹۲۵۰۳۱۳۹۷۰۹۲۵۰۳