29.1 C
شهر مقدس قم
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
شهرسازی و معماری

برخی فضاهای شهری بی‌دفاع می توانند زمینه ساز بروز رفتار اجتماعی نامطلوب شوند

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم با تاکید بر این که انسان ذاتا اجتماعی است اما تمدن جدید انسان‌ها را به سوی فردگرایی می‌برد، اظهار کرد: از آن جا که ذات انسان‌ها تغییر نمی‌کند٬ یک نیاز به زیست و تعامل اجتماعی همیشه وجود دارد که باید در شهر به شکل منطقی پاسخ داده شود.

«محسن صادقی امینی» ادامه داد: در مواقعی مانند مسابقات فوتبال جام جهانی شاهد یک سری رفتارهای اجتماعی خاص هستیم که چرایی آن نیاز به تحلیل دارد. چرا مدیریت شهری توانایی جهت دهی به نیازهای اجتماعی افراد را ندارد؟
این مدیر شهرداری قم با بیان این که برای نیاز اجتماعی بودن انسان‌ها فضا و چارچوب درستی فراهم نشده است، گفت: یکی از تعریف‌های عینی امنیت٬ نبود تهدید نسبت به ارزش‌ها  و هنجارهای اجتماعی و در بعد ذهنی نبود هراس نسبت به هنجارهای اجتماعی است.
وی با بیان این که در شهر یک سری فضاهای امن مانند اطراف حرم و یک سری فضاها زمینه‌ ساز آسیب اجتماعی وجود دارد، اضافه کرد: جداره مغشوش و نامنظم شهر موجب می‌شود رفتار شهروند مغشوش شود.
وی معتقد است خط آسمان نامنظم٬ تابلوهای رنگارنگ و اغتشاش‌های بصری از موضوعاتی هستند که می‌توانند مانند برخی فضاهای شهری بی‌دفاع و مکان‌های تاریک زمینه ساز بروز رفتار نامطلوب شوند.
صادقی امینی با اشاره به وجود برخی سیاست‌های غلط در شهرسازی که زمینه ساز جرم است گفت: وقتی تمام افرادی که دارای یک ناهنجاری خاص هستند را وارد یک محدوده شهری کنیم این‌ها یکدیگر را تشدید می‌کنند.
وی افزود: باید فضاهای شهری که زمینه ساز هستند و آن‌هایی که زمینه بروز هستند را شناسایی کنیم و در عین حال به مسأله امنیت برای همه توجه کنیم.