13.4 C
شهر مقدس قم
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ورود / عضویت
آمار نامه 95

هزینه و درآمد

سهم هزینه های خالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری بر حسب اقلام عمده

 • پوشاك و كفش
 • مسكن
 • لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار
 • بهداشت و درمان
 • حمل و نقل و ارتباطات
 • تفريحات، سرگرمي ها و خدمات فرهنگي
 • كالاها و خدمات متفرقه خانوار

ســهم هزینه های خالص خوراکی و دخانی ســالانه یک خانوار شــهری برحسب اقلام عمده

 • آرد، رشته ، غلات ، نان و فرآورده هاي آن
 • گوشت
 • شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان
 • روغن ها و چربي ها
 • ميوه ها و سبزي ها
 • خشكبار و حبوبات
 • قند و شكر، شيريني ها، چاي، قهوه و كاكائو
 • ادويه ها، چاشني ها و ساير تركيبات خوراكي
 • نوشابه ها، غذاهاي آماده و دخانيات