28.9 C
شهر مقدس قم
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
داده نما

آموزش

دانش آموزان دوره متوسطه اول

 • دختر
 • پسر

دانش آموزان دوره ابتدایی

 • دختر
 • پسر

دانش آموزان دوره پیش دبستانی

 • دختر
 • پسر

دانش آموزان دوره تکمیلی بزرگسالان

 • زن
 • مرد

دانش آموزان دوره عمومی بزرگسالان

 • دختر
 • پسر

دانش آموزان دوره متوسطه دوم

 • دختر
 • پسر

امکانات آموزشی دوره متوسطه اول

 • کارکنان آموزشی
 • کارکنان دفتری و اداری
 • آموزشگاه
 • کلاس

امکانات آموزشی دوره ابتدایی

 • کارکنان آموزشی
 • کارکنان دفتری و اداری
 • آموزشگاه
 • کلاس

امکانات آموزشی دوره پیش دبستانی

 • آموزشگاه
 • کلاس

امکانات آموزشی دوره تکمیلی بزرگسالان

 • آموزشگاه
 • کلاس

امکانات آموزشی دوره عمومی بزرگسالان

 • آموزشگاه
 • کلاس

امکانات آموزشی دوره متوسطه دوم

 • کارکنان آموزشی
 • کارکنان دفتری و اداری
 • آموزشگاه
 • کلاس

دانش آموزان آموزش استثنایی به تفکیک دوره‌های تحصیلی

 • دختر
 • پسر

امکانات آموزشی آموزش استثنایی به تفکیک سال

 • آموزشی
 • دفتری و اداری
 • آموزشگاه
 • کلاس

دانش آموزان آموزش استثنایی

 • دختر
 • پسر

مقایسه تعداد دانش آموزان دختر

 • پیش دبستانی
 • ابتدایی
 • متوسطه اول
 • متوسطه دوم
 • بزرگسال-عمومی
 • بزرگسال-تکمیلی
 • استثنایی