37.9 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
داده نما

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

مقایسه تعداد کل تلفن های ثابت منصوبه و مشغول به کار

 • مشغول به کار
 • منصوبه

مقایسه تعداد مرسولات پستی صادر شده درون استانی، برون استانی و خارج از کشور

 • درون استانی
 • برون استانی
 • خارج از کشور

تعداد مسافر جا به جا شده درون استانی طی سال های ۹۸-۱۳۹۰

 • سواری
 • مینی بوس
 • اتوبوس

 

مقایسه عملکرد سیلوهای گندم

 • گندم خارج شده از سیلو
 • گندم وارد شده به سیلو

مقایسه تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی در سال ۱۳۹۵

 • تعداد

سهم وسایل نقلیه در جابجایی مسافر برون استانی در سال ۱۳۹۵

 • تعداد

تعداد مسافر جا به جا شده درون استانی طی سال های ۹۵-۱۳۹۰

 • سواری
 • مینی بوس
 • اتوبوس

مقایسه تعداد مسافر جا به جا شده درون استانی و برون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای

 • برون استانی
 • درون استانی

تعداد راه های شهری و روستایی تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی

 • تعداد

مقایسه تعداد انواع وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره گذاری شده طی سال های ۹۵-۱۳۹۰

 • خودروهای سبک و سنگین
 • موتورسیکلت

مسافر حمل شده از ایستگاه های راه آهن

 • تعداد

مقایسه وزن انواع بار حمل شده از ایستگاه های راه آهن در سال های ۱۳۹۰-۹۸

 • تن

تعداد ایستگاههای راه آهن

 • تعداد

طول انواع خطوط ایستگاه های راه آهن

 • اصلی
 • فرعی و مانوری
 • صنعتی و تجاری