37.9 C
شهر مقدس قم
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar
داده نما

سرزمین و آب و هوا

اطلاعات هواشناسی ایستگاه شهر قم برحسب ماه در سال ۱۳۹۵

 • میانگین بیشینه
 • میانگین کمینه
 • میانگین
 • بیشینه مطلق
 • کمینه مطلق

جدول وضع دمای هوای شهر قم در سال ۱۳۹۵

 • حداکثردما
 • حداقل دما
 • متوسط دما

مقایسه دما بین شهرهای دارای ایستگاه همدیدی در سال ۱۳۹۵

 • بیشینه
 • کمینه
 • میانگین

مشخصات ایستگاههای هواشناسی در سال ۱۳۹۵

 • ارتفاع از سطح دریا

جمع بارندگی سالانه شهرهای دارای ایستگاههای همدیدی از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۵( میلی متر)

 • بیشینه
 • کمینه
 • میانگین

اطلاعات هواشناسی ایستگاه شهر قم برحسب ماه در سال ۱۳۹۵

 • رطوبت نسبی (درصد)
 • بارندگی ماهانه (میلیمتر)
 • روزهای یخبندان
 • روزهای همراه با گرد و غبار
 • ساعات آفتابی (ساعت)
 • سرعت وزش باد (m/s)

میزان بارندگی ماهانه سال ۱۳۹۵ (میلیمتر)

 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند