37.1 C
شهر مقدس قم
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
ورود / عضویت ویژه نامه کرونا / مراکز درمانی قم / اخبار رسمی کرونا
En | Ar

گزارش بودجه ۱۳۹۴ شهرداری قم

فهیمه حمزه ای

بودجه سازمان های شهرداری قم

وضعیت آماری بودجه، اصلاحیه یا متمم و تفریغ سال ۱۳۹۴

ردیفنام سازمان
بودجه مصوب
اصلاحیه/متمم
درصد تغییرات (اصلاحیه/بودجه)
درآمد قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
هزینه قطعی
درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه)
۱آتش نشانی
۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰۰%۱۴,۹۸۹,۸۸۹۵۴%۱۷,۳۴۸,۰۸۸۶۲%
۲آرامستان ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۰%۸۶,۱۴۷,۱۸۱۹۶%۸۶,۱۹۸,۰۳۷۹۶%
۳پارکها و فضای سبز
۳۳,۷۲۰,۰۰۰۳۳,۷۲۰,۰۰۰۰%۱۷,۲۲۱,۱۷۲۵۱%۱۷,۵۰۴,۹۳۸۵۲%
۴زیباسازی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰-۱۰%۲۴,۸۸۰,۸۰۳۶۵%۲۵,۳۲۶,۷۵۵۶۷%
۵کشتارگاه
۳۵,۹۸۸,۷۰۰۴۱,۱۹۵,۰۷۰۱۴%۴۱,۷۷۵,۳۳۷۱۰۱%۴۱,۲۰۰,۷۹۲۱۰۰%
۶مدیریت پسماند
۸۱,۹۱۴,۰۰۰۶۹,۲۰۳,۰۰۰-۱۶%۲۳,۸۹۸,۲۱۶۳۵%۳۸,۵۶۴,۵۵۴۵۶%
۷میادین میوه و تره بار
۱۳۸,۶۵۰,۰۰۰۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰-۹%۱۱۰,۷۰۴,۲۴۶۸۸%۱۱۸,۲۴۴,۴۹۳۹۴%
۸اتوبوسرانی
۷۱,۲۶۸,۵۰۰۶۳,۷۸۱,۷۰۰-۱۱%۴۵,۸۴۶,۸۰۰۷۲%۶۳,۷۷۲,۳۴۰۱۰۰%
۹تاکسیرانی
۲۲,۳۹۳,۰۰۰۲۳,۹۰۶,۰۰۰۷%۱۸,۷۳۲,۷۹۹۷۸%۱۸,۵۱۵,۵۷۱۷۷%
۱۰حمل و نقل و ترافیک
۸۶,۱۰۰,۰۰۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰۰%۷۶,۱۰۶,۲۴۴۸۸%۸۰,۹۲۹,۹۶۹۹۴%
۱۱پایانه های مسافربری
۳۳,۸۶۰,۰۰۰۳۳,۸۶۰,۰۰۰۰%۲۷,۵۴۹,۹۵۵۸۱%۲۷,۷۷۷,۲۷۹۸۲%
۱۲قطار شهری
۲۴,۱۰۰,۷۷۰۱۸,۸۶۷,۲۹۷-۲۲%۸,۸۰۰,۰۰۰۴۷%۹,۵۳۶,۳۱۸۵۱%
۱۳فرهنگی ورزشی
۸۰,۵۰۰,۰۰۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰-۴۶%۱۱,۹۶۷,۸۷۹۲۸%۱۸,۷۶۳,۶۴۶۴۳%
۱۴بهسازی اطراف حرم
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۴۰,۰۶۴,۰۰۷-۱۲%۸۳,۰۲۹,۷۴۹۱۱%۲۴,۱۳۸,۳۱۰۳%
۱۵توسعه و عمران
-۱۲%۲۶۲,۳۷۴,۰۱۰۳۵%۴۲۲,۱۷۱,۷۰۶۵۷%
جمع۱,۶۱۸,۴۹۴,۹۷۰۱,۴۳۵,۸۴۷,۰۷۴-۱۱%۸۵۴,۰۲۴,۲۸۰۵۹%۱,۰۰۹,۹۹۲,۷۹۶۱۱۸%

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان توسعه و عمران

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان پارک و فضای سبز

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان پایانه های مسافربری 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان اتوبوسرانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴  سازمان آرامستان ها 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان آتش نشانی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت پسماند 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان کشتارگاه صنعتی

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان قطارشهری

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان فرهنگی ورزشی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴  سازمان زیباسازی 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان حمل و نقل ترافیک 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴  سازمان میادین میوه تره بار 

دانلود فایل pdf

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت تاکسیرانی 

دانلود فایل pdf