5.2 C
شهر مقدس قم
۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود / عضویت
Fa | En | Ar
ارقام به میلیون ریال
سالدرآمدجاری
عمرانیجمع عملکرد جاری و عمرانیدرصد
هزینه شده
به درآمد محقق شده
درصد افزایش عملکرد نسبت به قبل
مصوباصلاحیهمحقق شده
درصد
محقق شده
مصوباصلاحیههزینه شدهدرصد
هزینه شده
درصد جاری به بودجهمصوباصلاحیههزینه شدهدرصد
هزینه شده
درصد عمرانی به بودجه
85511,381511,381580,469114%211,838211,838205,99797%41%299,543299,543277,47893%59%483,47583%
86768,278768,278785,253102%281,000281,000275,53198%37%487,278487,278319,22266%63%594,75376%23%
871,123,4081,123,408874,76178%423,272423,272359,35985%38%700,136700,136375,65754%62%735,01684%24%
881,660,6722,590,6722,282,234137%588,721588,721530,39390%23%1,071,9511,071,9511,387,745129%41%1,918,13884%161%
893,770,0003,770,0003,307,03088%1,506,8891,506,8891,192,26279%40%2,263,8312,263,8311,457,56164%60%2,649,82380%38%
905,040,0005,040,0003,886,21477%1,859,0161,859,0161,399,90075%37%3,177,4613,177,4611,511,73548%63%2,911,63575%10%
917,500,0004,500,0004,337,18258%879,1891,010,0001,004,545114%22%6,620,8113,490,0002,441,19637%78%3,445,74179%18%
925,500,0005,630,0006,220,410113%1,169,7741,169,7741,165,654100%21%4,330,2254,460,2254,458,566103%79%5,624,22090%63%
938,460,0008,682,0505,456,12764%1,800,0002,004,8781,650,33192%23%6,660,0006,677,1723,241,19649%77%4,891,52790%-13%
9411,000,00011,000,00010,194,43993%2,370,0002,550,0002,349,96692%23%8,630,0008,450,0005,641,70867%77%7,991,67473%63%
9513,380,00013,380,00013,779,630103%2,943,0002,943,0002,706,80692%22%10,437,00010,437,0009,065,48687%78%11,772,29288%47%
9622,000,00022,000,00018,365,47783%3,871,0603,871,0603,271,70985%18%18,128,93918,128,9399,815,61054%82%13,087,31959%11%
9718,530,00021,000,0003,925,0003,925,000-19%14,605,00017,075,000-81%--

نمودارهای مقایسه ای

نمودار مقایسه ای تحقق بودجه در سال های مختلف

  • تحقق بودجه

نمودار مقایسه ای هزینه عمرانی در سال های مختلف

  • تغییرات هزینه عمرانی

نمودار مقایسه ای بودجه در سال های مختلف

  • رشد بودجه

نمودار مقایسه ای هزینه جاری در سال های مختلف

  • تغییرات هزینه جاری

نمودار مقایسه ای هزینه در سال های مختلف

  • تغییرات جمع هزینه جاری و عمرانی
ارقام به میلیون ریال
 اعتبارات استـانـی اعتبارات سفر مقام معظم رهبــری
اعتبارات ملــــی
جمع مصوبجمع دریافتی
سالمصوب
دریافتی
مصوب
دریافتی
مصوب
دریافتی
85126,40095,0850000126,40095,085
86407,067259,4960000407,067259,496
87623,027408,2510000623,027408,251
88232,621212,5020000232,621212,502
89272,360149,29020,00020,000623,660454,089916,020623,379
90296,172239,80520,00020,000620,682615,457936,854875,262
9167,67133,39348,00012,400898,470587,8431,014,141633,636
9285,88979,88948,60048,600917,087485,0001,051,576613,489
93152,08360,200145,00096,409550,000500,000847,083656,609
9496,30024,500500,000500,000682,000142,3001,278,300666,800
95136,58842,048296,000296,000620,490600,0001,053,078938,048
96342,137194,82500509,490502,806851,627697,631
97280,7404,00000345,000345,000625,740349,000

نمودارهای مقایسه ای

مقایسه هزینه کرد اعتبارات سفر رهبری در سال های مختلف

  • هزینه کرد

مقایسه جمع هزینه کرد اعتبارات در سال های مختلف

  • هزینه کرد

مقایسه هزینه کرد اعتبارات استانی در سال های مختلف

  • هزینه کرد

مقایسه هزینه کرد اعتبارات ملی در سال های مختلف

  • هزینه کرد