پنجشنبه 24 آبان 1397   03:27:18


دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد
 شهردار شهر مقدس قم

 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق شهرداری قم می باشد